Sidebar

Познаем тайны поэмы Лучафэрул

Pe data de 19 septembrie elevii claselor a XII-a au fost invitați la Centrul Academic Internațional «Eminescu» de către maestrul în artă și bibliotecara Arseni Larisa.

În cadrul clubului de promovare a personalităților «Dialogăm și ne cunoaștem» elevii au participat la o discuție cu genericul: «Cosmogonia Luceafărului eminescian».

Moderatoarea dna Larisa Aseni a ținut să facă o scurtă prezentare a invitatei, deoarece tinerii nu prea cunosc oamenii care trăiesc printre noi și fac lucruri deosebite pentru cultura noastră națională. Miroslava Metleaeva este Membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova și România, membru al PEN clubului Internațional. Scrie și publică mult : antologii și culegeri de poezie și proză în Republica Moldova, România, Rusia, Armenia, Kazahstan. Doar câteva exemple: Plachete de poezie: Trăiesc printre voiCântece nocturneUmbra galeonului. Unele din aceste cărți au fost traduse în limbile rusă, engleză și alte limbi. Scrie proză pentru copii și maturi, Când părinții nu-s acasă. Pentru romanul Jocul în puzzle a obținut premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova. Sub egida Institutului de Filologie a Academiei de Științe din Moldova, unde muncește până în prezent a apărut volumul Literatura Moldovei la răscrucea veacurilor. Un loc aparte în creația doamnei Metleaeva îl ocupă traducerile. Traduce din literatura rusă în română și din literatura română în rusă. Traduce poezie, proză, filozofie. Este autor și coautor a multiple articole critico-literare și monografii. A fost menționată cu Diplome și Medalii pentru traducerile din opera lui Nichita Stănescu și Mihai Eminescu.

Doamna Miroslava Luchiancicova (cu pseudonimul Metleaeva) — poet, prozator, eseist, ziarist, savant, (șirul poate fi continuat cu multe alte realizări), ne-a prezentat traducerea  poemului Luceafărul în limba rusă, variantă recunoscută drept una dintre cele mai reușite.

Doamna Metleaeva ne-a atenționat că poemul lui Mihai Eminescu nu trebuie citit că o poveste de dragoste, ci ca un poem filozofic. Dumneaei  ne-a explicat și ne-a dovedit că poemul conține multe probleme și sensuri ascunse.

Curios e faptul că toţi traducătorii în limba rusă ai poemului consideră denumirea astrului ceresc drept un nume, adică distanţându-se de autor şi personificând sau umanizând personajul. M. Metleaeva a menționat că luceafărul la Eminescu nu este scris cu literă mare. Luceafărul e un apelativ arhaic al corpului ceresc – în cosmogonia populară românească e vorba de o stea de dimineaţă şi de seară – şi nu un nume de persoană. Însă în toate cele cinci traduceri canonice în limba rusă cuvântul stea („luceafăr”) e dat ca nume propriu de persoană (cu literă mare). Numele luceafărului-stea este Hyperion şi în poemul eminescian el este redat pentru prima dată de către Creator-Demiurg.

Fiind sinceră, am rămas impresionată de felul în care Miroslava Metleaeva explică și convinge. Aș dori să menționez și mottoul invitatei: Pretuieste-ti prezentul — în el e trecutul și viitorul tău. Cred că este un motto potrivit și pentru noi.

Deci, să ne prețuim prezentul prin a ne cunoaște valorile, a învăța, a descoperi frumosul!

Vezi și https://centruleminescubm.wordpress.com/2019/09/23/cosmogonia-luceafarului-eminescian/

Autor: Pruteanu Olga