Sidebar

Интересное

Дмитрий Кантемир Стихотворение В. Райлян

Câteva cugetări de Dimitrie Cantemir utile pentru elevi

Câteva cugetări de Dimitrie Cantemir utile pentru elevi
1. Ce e viaţa noastră? Abur.
2. În toate curați și în toate blânzi să fim!
3. Pierderea vremii bune este maica şi sămânţa vremii rele.
4. Chiar dacă lumea te laudă prin virtutea ta, judecă-te singur pe tine însuţi, oare eşti aşa cum
zice lumea sau altfel? Și ceea ce te priveşte, să nu-i crezi mai mult pe ceilalţi, ci crede pe
conştiinţa ta, căci lumea nu spre binele, ci spre răul tău te laudă.
5. Crescând needucat, copilul mic animal se socoteşte, iar când d devenit bărbat, un bou mare
se numeşte.
6. Cercetează-le şi ascultă-le pe toate; pe cele bune primeşte-le, iar pe cele rele respinge-le,
căci cele bune, adică cereşti, se deosebesc mult de cele pământeşti. Primeşte şi îndură
încercările trimise de Dumnezeu, căci Dumnezeu, fierbându-ţi trupul în cuptorul sărăciei,
îţi limpezeşte sufletul şi ţi-l curăţă de necurăţiile ce are.
7. Fugi de lene și de trândăvie ca de aşternutul satanei. Obişnuieşte-ţi sufletul şi trupul la
osteneli cuvioase şi întăreşte-ţi inima să îndure necazurile.
8. Gândeşte-te, deci, nu la aceea ce fac alţii, ci ceea ce trebuie să faci tu.
9. De vom cunoaşte vreun lucru bun, trebuie să dovedim aceasta prin fapte bune, în aşa fel
încât cele ce erau doar cuvinte să devină fapte.
10. Culege de la alţii pilde ale virtuţilor. Aceste virtuţi să nu le slăveşti numai prin vorbe, ci să
le imiţi prin fapte.
11. Caută ca faptele să-ţi fie văzute cu ochii atenţi de prietenii credincioşi şi cinstiţi.
12. La sfârşitul fiecărei zile, înainte de culcare, reaminteşte-ţi faptele zilei trecute, una câte
una, ca şi cum le-ai citi după o listă, enumeră-le şi notează-le.
13. După ce ai căzut, fă-te mai prudent.
14. Ascultă mult, vorbeşte puţin. Păstrează sub tăcere lucrurile taince.
15. Învaţă-te să ai milă de cei mai prejos decât tine.
16. Omul este ca pomul şi ca rodul, iar rodul este faptele lui.
17. Omul doreşte să ştie tot ce se poate şti; deci să cercetăm, să căutăm, să aflăm, să ştim.